Sojusz ze wschodnim bratem

Nadchodzi, a właściwie już trwa kolejny ( już piąty sezon ) turniej potyczek FC, do kilku dni przed rozpoczęciem myślałem że już nie zagramy w tej edycji, jednak Rosyjski Klan RNT zaproponował połączenie sił i wystawienie wspólnej ekipy przyjmującej na czas turnieju nazwy GT ( nick gracza ) – co stało się faktem.

Nasza ekipa liczy sześć osób i po przez udaną współprace mimo już trochę zapomnianego języka naszych wschodnich braci staramy się dać z siebie wszystko, choć pewni przeciwnicy z tak zwanej jewroeuropy  widząc że ciężko jest im z nami grać, ściągają jako posiłki dla swojej ekipy jednego z większych czi-terów w grze Far Cry co przewala na ich stronę szalę zwycięstwa.

My jednak grany dalej, na pohybel tej swołoczy ! ! !

 

Альянс с восточным братом.

Мы идем, на самом деле уже есть еще один (уже пятый сезон) турниры FC, за несколько дней до начала я думал, что мы не будем играть в этом выпуске, но российский клан RNT предложил объединить свои силы и показать общую команду, чтобы получить название турнира GT (прозвище игрока ) – то, что стало фактом.

Наша команда состоит из шести человек, и после успешного сотрудничества, несмотря на немного забытый язык наших восточных братьев, мы стараемся все отдавать, хотя некоторые противники так называемой «jewroeuropa» видят, что им сложно играть с ними, загружать в качестве еды для своей команды один из самых больших Far Cry, который делает большую часть своей победы.

Однако мы играли на спине этой шлюшки! ! !

Reklamy